Banh Cuon | Banh Uot | Roll Cake | Noodle | Vegan Roll Cake | Drinks | Bánh Cuốn Tây Hồ 2 Westminster

Our menu

FOOD

All prices include Tax
dlwnk_1681266388-w130.jpg
1. BÁNH CUỐN ĐẶC BIỆT TÂY HỒ
$13
Combination Flour Sheet Roll w/ Shrimp Tempera Special
aujrd_1681419933-w130.jpg
2. BÁNH ƯỚT TÔM CHÁY
$12
Flour Sheet Roll w/ Ground Shrimp w/ Shrimp Tempera
kcvhq_1681266384-w130.jpg
3. BÁNH CUỐN NHÂN THỊT
$12
Flour Sheet Roll w/ Ground Pork w/ Shrimp Tempera
gdhuh_1681266379-w130.jpg
4. BÁNH ƯỚT THANH TRÌ
$11
Flour Sheet Roll Thanh Tri Style w/ Shrimp Tempera
skbua_1681420492-w130.jpg
5. BÁNH ƯỚT BÌ CHẢ
$12
Flour Sheet w/ Mixed Pork, Meat Loaf
vxrow_1681266374-w130.jpg
6. BÁNH ƯỚT BÌ CHẢ THỊT NƯỚNG
$13
Flour Sheet w/ Mixed Pork Meat Loaf & BBQ Pork
ycdkm_1681266370-w130.jpg
7. BÁNH ƯỚT THỊT NƯỚNG (4 cuốn)
$13
BBQ Pork Wrapped in Flour Sheet (4 Rolls)
ziwtj_1681421379-w130.jpg
8. BÁNH CUỐN BÌ (4 cuốn)
$13
Mixed Sliced Pork wrapped in flour shett (4 rolls)
rjwcu_1681266452-w130.jpg
9. BÁNH TÔM CHIÊN KHOAI
$12
Special Shrimp Tempera w/ Yam
cysvg_1681266449-w130.jpg
10. BÁNH CỐNG (4 cái cuốn với rau)
$12
Special Shrimp Tempera with Green Bean
inzai_1681266438-w130.jpg
11. BÁNH XÈO (2 cái)
$14
Vietnamese Soft Taco
zdfny_1681266435-w130.jpg
12. HỦ TIẾU KHÔ TÂY HỒ
$13
Shrimp, Manoly Rice Noodles Soup in Special Pork Sauce
iezcv_1681266459-w130.jpg
13. HỦ TIẾU BÒ VIÊN
$12
Soft Manoly Rice Noodles Soup with Beef Ball
zfbot_1681508761-w130.jpg
14. MÌ NƯỚC TÂY HỒ
$13
Egg Noodles with Shrimp Soup
oswir_1681419067-w130.jpg
15. HỦ TIẾU MÌ TÂY HỒ (khô hoặc nước)
$13
Shrimp, Combination of Noodles Special
no-photo.jpg
16. BÁNH CANH
$13
Soft Noodles Soup with Shrimp, Pork Leg
rvadq_1681419505-w130.jpg
17. CHẢ GIÒ (4 cuốn với rau)
$9
Egg Rolls (4 Rolls w/ Vegetables)
wttzy_1681509704-w130.jpg
18. BÁNH TẦM BÌ TÔM CHÁY
$12
Soft Rice Noodles with Shred Pork and Ground Shrimp
ulnzo_1681266554-w130.jpg
19. BÁNH BÈO BÌ TÔM CHÁY
$12
Baby Steam Rice Cake with Shred Pork and Ground Shrimp
no-photo.jpg
20. BÒ VIÊN
$7
Beef Balls Soup
calfx_1681266521-w130.jpg
21. BÚN ỐC
$13
Vermicelli Noodles w/ Sea Snail Soup
lyszl_1681422105-w130.jpg
22. BÚN RIÊU
$13
Vermicelli Noodles w/ Shrimp Egg Soup
cnqal_1681422274-w130.jpg
23. BÚN MỘC
$13
Vermicelli Noodles w/ Pork Ball w/Mustoom Soup
ikebv_1681422583-w130.jpg
24. BÚN TÔM THỊT NƯỚNG
$13
BBQ Pork and Shrimp on Vermicelli Noodles
idrqb_1681508566-w130.jpg
25. BÚN BÌ
$11
Vermicelli Noodle w/ Mixed Shred Pork
rmdfl_1681423106-w130.jpg
26. BÚN CHẢ GIÒ
$12
Vermicelli w/ Egg Rolls
uuayz_1681423183-w130.jpg
27. BÚN BÒ XÀO FILLET MIGNON
$14
Vermicelli w/ Sauté Filet Mignon
ootbc_1681266516-w130.jpg
28. BÚN CHẢ GIÒ THỊT NƯỚNG
$13
Vermicelli Noodles w/ BBQ Pork and Egg Rolls
gbuag_1681266510-w130.jpg
29. BÚN BÒ HUẾ TÂY HỒ
$13
Vermicelli Noodles with Spicy Beef Soup
imtmj_1681266505-w130.jpg
30. CƠM BÌ CHẢ THỊT NƯỚNG
$13
Rice with Mixed Pork, Pork Egg Cake, Cake BBQ Pork
cmevu_1681423470-w130.jpg
31. CƠM SƯỜN NƯỚNG
$13
Rice w/ BBQ Pork Spare Rib
criwm_1681423275-w130.jpg
32. CƠM BÒ XÀO
$14
Rice w/ Sauté Filet Mignon
pntab_1681507238-w130.jpg
33. BÚN CHẢ CÁ
$13
Vermicelli Noodle w/ Fish Paste
cjrrn_1681266642-w130.jpg
34. BÚN RIÊU ỐC
$14
Vermicelli Noodles w/ Sea Snail and Shrimp Egg Soup
prusi_1681507396-w130.jpg
THÊM 2 HỘT GÀ ỐP LA
$2
no-photo.jpg
THÊM MỘT MÓN ĂN
$2
Additional Meat topping
dqtit_1681507682-w130.jpg
18. MÌ HOÀNH THÁNH
$13
kvdyj_1681508075-w130.jpg
19. HOÀNH THÁNH
$12

SPECIAL

sghvk_1681266766-w130.jpg
1. BÁNH ƯỚT CUỐN TRỨNG
$12
Flour Sheet with Egg Rolls
no-photo.jpg
2. BÁNH ƯỚT CUỐN CHÀ BÔNG
$12
Flour Sheet with Rub the Pork Belly
no-photo.jpg
3. MÌ HOÀNH THÁNH
$12
Wonton Noodles
no-photo.jpg
4. HOÀNH THÁNH TÔM THỊT
$13
Shrimp and Pork Wontons
no-photo.jpg
5. HOÀNH THÁNH CHIÊN GIÒN
$11
Fried Wonton

BÁNH ƯỚT

no-photo.jpg
BÁNH ƯỚT BÌ CHẢ THỊT NƯỚNG NEM
$14
no-photo.jpg
BÁNH ƯỚT BÌ CHẢ NEM
$13
no-photo.jpg
BÁNH ƯỚT CHẢ
$11
no-photo.jpg
BÁNH ƯỚT BÌ NEM
$12
no-photo.jpg
BÁNH ƯỚT CHẢ THỊT NƯỚNG
$13
no-photo.jpg
BÁNH ƯỚT BÌ THỊT NƯỚNG
$13
taxzq_1681266732-w130.jpg
BÁNH ƯỚT ĐẬU HỦ
$11

BÁNH CUỐN CHAY/VEGAN ROLL CAKE

no-photo.jpg
C1. BÁNH CUỐN NHÂN CHAY
$12
Vegetarian Meat Roll Cake
no-photo.jpg
C2. BÁNH CUỐN THANH TRÌ CHAY
$11
Vegetarian White Cake
no-photo.jpg
C3. BÁNH CUỐN TÂY HỒ CHAY
$13
Tay ho Special Vegetarian Roll Cake
no-photo.jpg
C4. BÁNH XÈO CHAY
$14
Vegetarian Baby Steam Rice Cake
no-photo.jpg
C5. BÁNH BÈO CHAY
$11
Vegetarian Taco
no-photo.jpg
C6. BÁNH KHOAI CHAY
$12
no-photo.jpg
C7. BÁNH CỐNG CHAY
$12
no-photo.jpg
C8. BÁNH KHOAI/CỐNG CHAY
$12
no-photo.jpg
C9. CHẢ GIÒ CHAY (4 CUỐN RAU)
$9
no-photo.jpg
C10. BÚN CHẢ GIÒ CHAY
$12

DRINKS GIẢI KHÁT

no-photo.jpg
1. CAFE PHIN ĐÁ
$4
Espresso Coffee with ice and condensed
no-photo.jpg
2. CAFE PHIN SUA DA
$4.50
Espresso Coffee with ice and Condense Milk
no-photo.jpg
4. TRÀ THÁI TRÂN CHÂU
$5
Boba Thai Tea (no Boba)
no-photo.jpg
5. SỮA ĐẬU NÀNH
$4
Soy Bean Mik
no-photo.jpg
6. RAU MÁ
$4.50
Penny Leaf Drink
no-photo.jpg
7. RAU MÁ ĐẬU XANH
$5
Penny Leal w/ Green Bean
no-photo.jpg
8. RAU MÁ DỪA
$5.25
Penny Leat w/ Coconut Juice
no-photo.jpg
10. DỪA XIÊM
$4.50
Coconut Juice and Young Coconut
no-photo.jpg
11. NƯỚC ĐÁ CHANH GÌ CHANH MUỐI or XÍ MUỘI
$4
Iced Fresh Lemonade or Sally Lemonade or Salty Plum
no-photo.jpg
12. SODA CHANH or SODA CHANH MUỐI Or XÍ MUỘI
$4.50
Fresh Lemonade Soda or Salty Lemonade Soda or Salty Plum
no-photo.jpg
13. SODA SỮA HỘT GÀ
$5
Special Shake with Egg Yolk, Condense Milk, and Soda
no-photo.jpg
14. NƯỚC NGỌT, COKE, 7-UP, SUNKIST
$2
Soft Drinks
no-photo.jpg
15. TRÁ ĐÁ
$1
Iced Tea
no-photo.jpg
16. ĐÁ LẠNH
$0.50
Iced Water
no-photo.jpg
17. TRÀ NÓNG
$1 nhỏ / $2 lớn
Hot Tea
no-photo.jpg
18. SINH TỐ DÂU, TARO, XOÀI, HONEYDEW, GREEN APPLE, HONEY PEACH, LYCHEE
$5.25